user_mobilelogo

Denna sida är till för programvaruföretag eller utvecklare som ska ta fram rutiner till sina system för kommunikation mot SnapDragons gränssnitt.
Klicka på länken nedan för att hämta hem den senaste versionen av GFSD. Programmet specificerar gränssnittsformaten mot SnapDragon inklusive hjälp, kommentarer och exempel. Dessutom innehåller programmet en testmiljö där Du kan kontrollera Dina filer.

GFSD.zip  (V1.09, ca 1 MB)

Länken kräver inloggning med Din verifieringsnyckel. (Se avsnittet nedan om Du saknar verifieringsnyckel.) Om din webbläsare/antivirus-program varnar för att filen är körbar eller ovanlig så behöver man där manuellt välja att ladda ner/köra filen ändå.


Verifieringsformulär

Om Du ännu inte har någon verifieringsnyckel behöver Du först skicka in nedanstående verifieringsformulär till oss. När sedan Dina uppgifter verifierats skickar vi tillbaka en personlig verifieringsnyckel till e-postadressen som angivits för ansvarig utvecklare nedan.

Observera att vissa fält är markerade med en asterix (*) vilket innebär att fältet måste vara ifyllt korrekt för att vi ska behandla uppgifterna.

Programvaruföretag (Namn, adress, telefon, e-post)*
Ansvarig utvecklare (Namn, direktnummer, e-post)*
Programnamn*
Uppdragsgivare*
Eventuell kommentar
Verifiera

Fältförklaring

  • Progamvaruföretag: Namnet på ert företag inklusive kontaktuppgifter som adress, telefon och e-post.
  • Ansvarig utvecklare: Kontaktuppgifter till den kontaktperson som är ansvarig för det aktuella utvecklingsarbetet hos er.
  • Programnamn: Namnet på ert program som ska hantera detta gränssnitt.
  • Uppdragsgivare: Namnet på ett eller flera serviceföretag som önskar denna funktionalitet i ert program.
  • Eventuell kommentar: Ev. ytterligare information eller kommentarer till de uppgifter som angivits i formuläret.
  • Verifiera: Verifiering av att uppgifterna är ifyllda korrekt.

Intresserad?

Om Du är intresserad av SnapDragon är Du välkommen att höra av Dig till oss så kan vi berätta mer, skicka ett litet informationsblad eller varför inte ge Dig kontaktinformation till ett serviceföretag nära Dig som redan använder SnapDragon!  -  Hör av Dig!